Jak wychowywać dzieci, stosując metody pozytywnej dyscypliny?

dziecko

Dobra edukacja domowa jest jednym z podstawowych filarów, które powinny być przekazywane dzieciom od najwcześniejszych lat, aby mogły się one pozytywnie rozwijać, co w dłuższej perspektywie przyniesie wiele korzyści w ich dorosłym życiu. Często panuje przekonanie, że dyscyplinowanie dziecka musi odbywać się za pomocą metod opartych na karaniu lub krzyku, a to przynosi tylko negatywne skutki.

Jeśli jednak chcesz wiedzieć, jak wychowywać swoje dziecko za pomocą metod pozytywnej dyscypliny, przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak poprawić rozwój dziecka w domu dzięki prostym, ale skutecznym wskazówkom edukacyjnym. Co to są metody pozytywnej dyscypliny? Pozytywna dyscyplina to przede wszystkim sposób wychowywania dzieci z wykorzystaniem wzajemnego szacunku, przywiązania, zrozumienia, empatii, swobody działania i cierpliwości jako podstawy do stymulowania rozwoju emocjonalnego i wzmacniania więzi rodzicielskich od najmłodszych lat. Jest to więc coś więcej niż tylko styl wychowawczy, jest to sposób zarządzania związkami rodzinnymi w domu i zdrowy styl życia, w którym dorosły dba o wychowanie dziecka poprzez swoje postawy, zachowania i przekonania, aby nauczyć je podążać drogą opartą na szacunku i uczuciu.

Dlaczego w wychowaniu dzieci zalecasz stosowanie metod pozytywnej dyscypliny?

Jednym z głównych celów tej metody jest nauczenie dzieci przestrzegania zasad zgodnie z bezpiecznymi normami, które pozwalają je zdyscyplinować, ale bez groteskowych czy narzucających się wysiłków, lecz raczej tak, by przestrzegały zasad i rozwijały się w zdrowy i radosny sposób; by wszystko, co robią, robiły odpowiedzialnie i wiedziały, jak się zachować w różnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć. W ten sposób pozytywna dyscyplina jest zalecana, aby pomóc dzieciom w dojrzewaniu i budowaniu odpowiedzialnego, samodzielnego i szczęśliwego człowieka przyszłości, czego życzą sobie rodzice. Poza tym czasy się zmieniły i dlaczego nie wdrażać nowych technik wychowania dzieci, usuńmy te narzucające się zachowania naszych przodków.

Porady z dziedziny wychowania i edukacji publikujemy też na grudziadzinfo.pl.

Jakie są cechy charakterystyczne metod dyscypliny pozytywnej?

1. Łagodność i stanowczość. Nadmierny autorytet nigdy nie jest dobry, podobnie jak „tak” na wszystko; należy więc znaleźć idealną równowagę między obiema stronami, aby być stanowczym w wychowaniu, ale w zdrowy i życzliwy sposób.

2. Wzajemny szacunek. Jest to bardzo ważny czynnik, ponieważ należy respektować potrzeby i autorytet każdej ze stron; posiadanie empatii jest jednym z głównych kluczy do zarządzania relacjami i zachowywania się w sposób pełen szacunku.

3. Budowanie więzi. Wzmacnianie więzi z rodzicami jest jednym z głównych celów pozytywnej dyscypliny, dlatego dla rozwoju dziecka niezbędna jest silna więź emocjonalna.

4. Uczenie odpowiedzialności. Jeśli uda się zaangażować dziecko w demokratyczny model wspólnego ustalania zasad obowiązujących w domu, będzie ono w stanie lepiej je zrozumieć, przejąć za nie odpowiedzialność i zobowiązać się do ich przestrzegania.

5. Rozwój emocjonalny. Bardzo ważne jest stymulowanie inteligencji emocjonalnej, ograniczanie niewłaściwych zachowań, a jeśli już się pojawią, „karanie” ich w sposób pełen szacunku, poprzez uświadamianie im ich zachowania.

6. Autonomia. Wychowanie dziecka do samodzielności i możliwości podejmowania własnych decyzji jest jednym z najlepszych sposobów okazywania mu uczuć, ponieważ brak kontroli nad wszystkimi jego działaniami pozwala mu myśleć i podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie.

Wskazówki dotyczące wychowywania dzieci z zastosowaniem metod pozytywnej dyscypliny. Aby wprowadzić tę metodę pozytywnej dyscypliny, należy skorzystać z poniższych wskazówek, które pozwolą w pełni wykorzystać tę nową metodę wychowawczą, która przynosi wielkie pozytywne zmiany w życiu rodzinnym.

1. Zachęcanie do wzajemnego szacunku. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wzajemny szacunek jest bardzo ważny, ponieważ stanowi podstawę komunikacji i dobrej dyscypliny. Wyznaczanie granic, akceptowanie ich i nieprzekraczanie to najlepszy sposób na budowanie zdrowej relacji.

2. Unikanie krzyku i karania. Są rodzice, którzy przywykli krzyczeć na swoje dzieci za wszystko i karać je surowo za byle co, a to tylko sprzyja negatywnym postawom i uczuciom dziecka; dlatego też pozytywna dyscyplina opiera się na przeciwieństwie do tej starej i rudymentarnej metody. Wiemy, że czasem bardzo trudno jest opanować nerwy, gdy wychowuje się dzieci, ale trzeba zachować spokój. 3. Zachęcanie, ale bez nadmiernego chwalenia. Nadmierne chwalenie dzieci jest kolejnym częstym błędem wychowawczym, ponieważ wyrabia w nich ego, z którym tak trudno sobie poradzić, że w wieku dojrzewania trudno je kontrolować i radzić sobie z nimi, co ma konsekwencje dla ich rozwoju społeczno-emocjonalnego.