Rzecznik Praw Dziecka – za co odpowiada i kto nim jest?

Prawa dziecka są jednymi z najważniejszych w całej międzynarodowej społeczności.

Zostały zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 roku

Powstały, aby zatrzymać przymusową pracę często kilkuletnich dzieci. Oczywiście nie jest to jedyny argument za opracowaniem takich zasad, ale jeden z priorytetowych. W Polsce odpowiedzialny za przestrzeganie poszczególnych paragrafów jest Rzecznik Praw Dziecka. Jakie dokładnie są jego zadania?

Rzecznik Praw Dziecka – charakterystyka stanowiska

Istnienie i funkcjonowanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka (RPD) zapewnia Konstytucja uchwalona w 1997 roku, przewiduje ona pełnienie urzędu przez okres 5 lat. Do powołania osoby na to stanowisko potrzebna jest jednomyślna zgoda Sejmu oraz Senatu. Rzecznik wybierany jest na wniosek Marszałka Sejmu lub Senatu albo grupy 35 posłów czy przynajmniej 15 senatorów.

Pierwszy Rzecznik zaczął swoją pracę w 2000 roku. Do tej pory tę rolę pełnili

  • prof. Marek Piechowiak
  • dr Paweł Jaros
  • Ewa Sowińska
  • Marek Michalak
  • Mikołaj Pawlak

Jakie są główne kompetencja rzecznika praw dziecka?

Głównym zadaniem Rzecznika jest ochrona dziecka (od urodzenia do ukończenia 18. roku życia), zwłaszcza jego praw do nauki, życia, ochrony zdrowia i wychowania w rodzinie. W tym celu korzysta z zapisów prawa międzynarodowego oraz krajowego. Konkretne sprawy są rozpatrywane przez biuro, którym zarządza. Składa się ono z wydzielonych zespołów tematycznych, m. in. spraw społecznych, rodzinnych i nieletnich, edukacji i wychowania oraz międzynarodowych i konstytucyjnych.

Każde dziecko może skontaktować się z biurem dzwoniąc pod numer 800 12 12 12 albo przesyłając szczegóły swojego problemu na e-mail lub specjalny formularz na stronie internetowej RPD.

źródło: kulturalny.pl – nauka, edukacja, kultura, społeczeństwo